Celý duben a květen je na značku na BEDA a LOAP doprava zdarma ;-) --- Chcete slevu na další nákup? Vyplňte nám prosím dotazník od Heureka.cz a my Vám pošleme kód na slevu 5% a 10%. --- Více se dočtete v novinkách.
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 300,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
Novinky
17.03.2023
SLEVA NA DALŠÍ NÁKUP
Víte, že za každý vyplněný dotazník spokojenosti od Heureka.cz Vám zašleme na Váš email slevový kód? Dokonce dva: pro nákup nad 500,-Kč na slevu 5... číst celé
07.05.2021
Barefootové bačkůrky Beda boty - porovnání s variantou SLIM
Dobrý den,  zde Vám přehledně shrneme rozíl mezi barefootovými bačkorkami Beda Boty 060010/W a variantou 060010/W/02 SLIM. Velikostní tabulka 060010... číst celé
06.10.2022
ŘÍJEN = SLEVA 15% na sandály, zimní a celoroční obuv zn. Beda
  ŘÍJEN = SLEVA na sandály a celoroční obuv zn. Beda...  do 31.10.2022 můžete uplatnit slevu 15% na sandály a celoroční obuv zn. Beda. V košíku vlo... číst celé
Zobrazit všechny novinky
  1. Úvod
  2. Výměna, reklamace, VOP, GDPR
  3. OBCHODNÍ PODMÍNKY - PLNÉ ZNĚNÍ
OBCHODNÍ PODMÍNKY

HopHopShop.cz - OBCHODNÍ PODMÍNKY 06/01/2023
OBCHODNÍ PODMÍNKY
internetového obchodu HopHopShop.cz
provozovatel: Dana Šašková
se sídlem Na Konvářce 2039/19, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: 71627022
ŽL vydán dne 30.08.2006 pod Č.j.: ZIV/U10919/2006/Pro živnostenským odborem ÚMČ
Praha 5
Osvědčení o registraci DIČ č. spisu: 1202/2002 bylo vydáno dne 28.8.2006 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese HopHopShop.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele e-shopu
HopHopShop.cz, bytem Na Konvářce 2039/19, Praha 5 - Smíchov, identifikační
číslo: 71627022 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé
v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané
mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím
provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese HopHopShop.cz (dále
jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále
jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání
zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu
povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může
kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může
provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském
účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty
nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně
daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají
v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží
nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování.
Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu
za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze
v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy
prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva
na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní
ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V
případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková
kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje
minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle
předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je
povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen
jako „objednávka“).
V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech,
není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a
měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit
objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto
obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická
adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,
výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní
sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti po individuální dohodě (emailem nebo telefonicky) v provozovně
prodávajícího na adrese Na Konvářce 2039/19, Praha 5 - Smíchov (v čase dle
individuální dohody emailem nebo telefonicky);
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2100032180/2010, vedený
u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
- bezhotovostně platební kartou; (tuto možnost aktuálně neposkytujeme, seznam
bude případně aktualizován)
- prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou (tuto možnost aktuálně
neposkytujeme, seznam bude případně aktualizován).
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak,
rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není
dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní
cenu zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od
uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je
závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na
účet prodávajícího. V případě neuhrazení kupní ceny do doby splatnosti je toto
považováno za porušení kupní smlouvy a objednávka bude zrušena.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny
ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského
zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat, vyjma případů individuální vzájemné dohody.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní
smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané
hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny
zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo
jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
5.1.1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho
osobním potřebám,
5.1.2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož
i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s
jiným zbožím,
5.1.3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo
z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a
5.1.4. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu
v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy
nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.
1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti
(14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce
převezeme zboží, nebo:
5.2.1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů
zboží, které jsou dodávány samostatně,
5.2.2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek
nebo částí, nebo
5.2.3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží
po ujednanou dobu.
5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené
v čl. 0 obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit
vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny
prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@hophopshop.cz.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží
kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději
do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si
zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle
zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující
náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží
nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do
čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem,
jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím
kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li
kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží
odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
5.6. V případě, že kupující využije pro vrácení zboží prodávajícím nabízenou dopravu
(zpětnou zásilku prostřednictvím předem daného dopravce), bude od zpět zasílaných
peněžních prostředků odečtena částka, o které bude kupující předem informován
(např. v ceníku dopravy).
5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od
kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě
vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně
na účet určený kupujícím.
5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení
od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku
účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý
dárek.
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem
dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit
náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě
shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí
kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací
podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099
až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem
nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit
své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně
odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo
služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu
kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.
Je-li předmětem koupě obuv, je nutné zohlednit, že životnost obuvi je ovlivněna
intenzitou jejího užívání a péčí o ní. Občanský zákoník stanoví, že záruka se
nevztahuje na opotřebení věci, které bylo způsobeno jejím obvyklým užíváním.
7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že věc:
7.3.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti,
kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
7.3.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
a
7.3.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu
k montáži nebo instalaci.
7.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
7.3.1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s
ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo
kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
7.2.2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti,
kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož
druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná
prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci,
zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl
vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň
srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi
nemohlo mít vliv,
7.2.3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných
pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
7.2.4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které
prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
7.5. Ustanovení v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající
kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost
věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
7.6. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo
instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho
odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím
a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo
poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s
digitálními vlastnostmi.
7.7 Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná
již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu,
po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
7.8 Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou
kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby
digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou
kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí
uchovala vlastnosti podle čl. 0 a čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. obchodních
podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn
7.8.1. po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba
digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno
poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
7.8.2. po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle
kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty
jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního
obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při
uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.
7.9. Ustanovení čl. 7.8 obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího
před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou
a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
7.10. Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla
pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl
upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci
neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle
kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně
po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 0 a čl. 0
obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního
obsahu poskytovány vadně.
7.11. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Jeli
předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy
digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou
dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době
dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z
vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu
oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže
věc užívat.
7.12. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může
požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob
odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný;
to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez
vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro
kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo
nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc
měla bez vady.
7.13. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu
nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující
věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li
to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci
předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž
opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
7.14. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
7.14.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 0
obchodních podmínek,
7.14.2. se vada projeví opakovaně,
7.14.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
7.14.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude
odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
7.15. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu
čl. 7.14. obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
7.16. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě
určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším,
kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
7.17. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající
povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s
ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i
ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace
písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je
jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje
kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se
vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
7.18. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být
informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud
se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku
poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném
nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době
s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu,
pro nějž je kupující požadoval.
7.19. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.18 obchodních podmínek může kupující od kupní
smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
7.20. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby
určené k provedení opravy.
7.21. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména
telefonicky na čísle +420 737 132 290 či elektronickou poštou na adrese
info@hophopshop.cz.
7.22. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při
uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho
měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná,
pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
7.23. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
upravit reklamační řád prodávajícího.
7.24. Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv
z vadného plnění také záruku za jakost.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické
pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci
o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.Platformu pro řešení sporů on-line
nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné
využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120
00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním
místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.
května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.
2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních
údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor
nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související
se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely
jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího
plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o
některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů,
se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní
číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení
GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání
obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení
kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty
není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení
právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence
volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní
závazkové vztahy (Řím I).
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo
se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl
se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní
smlouvy.
12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla Na Konvářce 2039/19, 15000 Praha 5,
adresa elektronické pošty info@hophopshop.cz, telefon +420 737 132 290.
Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.
V Praze dne 06. 01. 2023

Proč nakupovat u nás?
  • Veškeré položky skladem

  • Kvalita prověřená zákazníky

  • Bezproblémová výměna

2018-2023 HopHopShop.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz